BIBLIOGRAFIJE

Osebne bibliografije

Za avtorje, ki imajo bibliografske enote obdelane v sistemu COBISS

Bibliografije serijskih publikacij

Za serijske publikacije, ki imajo članke obdelane v sistemu COBISS

Faktorji vpliva revij: JCR | SNIP

Tuje baze podatkov

Iskanje člankov, revij, disertacij, podatkov o citiranosti, faktorjev vpliva …

COBISS/SciMet

Spremljanje znanstvene produkcije slovenskih avtorjev.

Metaiskalnik

Hkratno iskanje po več elektronskih virih (baze podatkov s polnimi besedil, knjižnični katalogi, časopisi itd.).

Knjižnično nadomestilo

Upravičenci do knjižničnega nadomestila (avtorji, prevajalci, ilustratorji, skladatelji, režiserji … )
20

najnovejših doktorskih disertacij

    20

    najnovejših magisterijev

      20

      najnovejših diplom